Eko dinar – primer dobre prakse stiže iz GO Obrenovac

Pune tri godine, u GO Obrenovac finkcioniše finansiranje klubova putem programa EKO DINAR. Ova praksa  podrazumeva da se svako dete izmedju 10 i 18 godina može besplatno baviti sportom kojim želi, a opština refundira klubovima u kojim deca treniraju, 2000 dinara po detetu.  O uspešnosti ovog programa, ali i ostalim aktivnostima koje se u ovoj opštini sprovode u cilju povećanja broja dece koja se bave sportom za naš portal govori Miloš Stanković, predsednik Komisije za sport.

Odakle potiču sredstva za EKO dinar?

Sredstva kojim finansiramo program su sredstva od EKOLOŠKE TAKSE, koja se uplaćuje na ime zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

Koliko je ova praksa doprinela omasovljavanju sporta u Obrenovcu?

U prva tri meseca od početka sprovodjena programa broj dece je uvećan za 100 procenata. Trenutno u programu učestvuju 42 kluba, odnosno oko 2000 dece.

Da li možda imate podatak kako je ovo uticalo na zdravstvenu sliku, imajući u vidu da je Obrenovac poznat po broju dece obolele od bolesti disajnih oragana (podsećamo TENT “Nikola Tesla” smešten je na teritoriji ovog grada), ali i na, ako tako može da se kaže „ sklanjanje mladih sa ulice“?

Apsolutno je uticao da se deca sklone sa ulice posvetivši se sportu, a analiza iz 2012. i analiza iz 2015. godine, potvrdjuju da se broj respiratornih oboljenja u tom periodu, dece  starosti između 10 i 18 godina, smanjio za 21,6 procenata, što je veliki uspeh.

Na koje načine još GO Obrenovac pomaže razvijanju sporta u gradu?

Sprovodimo niz programa, ali jedan na koji smo posebno ponosni je ASISTENT U NASTAVI, koji podrazumeva da finansiramo nezaposlene profesore fizičke kulture da drže deci nižih razreda u osnovnim školama nastavu fizičke kulture. U ovom trenutku imamo 4 profesora, a u planu za 2017. je da to bude 6. Njih faktički skidamo sa spiska Nacionalne službe za zapošljavanje. Zatim, preko sportskih saveza učestvujemo u finansiranju školskih takmičenja, takođe, klubovi osnovani od strane gradske opštine imaju besplatne termine u objektu Sportsko kulturnog centra, finansiramo suđenje svih fudbalskih klubova koji egzistiraju na teritoriji opštine, a od 2017. ćemo finansirati i sudjenje ostalih kolektivnih sportova. Klubovima je na raspolaganju i naš školski autobus, kada je u pitanju prevoz mlađih kategorija.

Koji sport je najzastupljeniji u Obrenovcu?

Najzastupljeniji je fudbal, oko 1000 dece koja su u programu eko dinara treniraju upravo ovaj sport. Imamo 2500 registovanih fudbalera, što je preko 3 procenata stanovnika, inače, izuzetno visok procenat i u skladu sa normama koje ima UEFA.

Da li možda imate u planu neku podršku, sličnu EKO DINARU i za decu mladju od 10 godina, jer u poslednje vreme svedoci smo da deca i sa 8 i 9 godina postižu zapažene rezulatate?

Finansiramo EKO KAMPOVE za decu mlađu od 10 godina jer smatramo da deca te starosne dobi treba da shvate važnost pravilnog bavljena sportom i fizičkom kulturu kroz igru i druženje, rezultati nisu u prvom planu.

Na koji način kontrolišete korišćenje sredstava koja se dodeljuju klubovima i da li je bilo zloupotreba?

Komisija za sport GO OBRENOVAC pregledom dokumentacije predate od strane klubova utvrđuje validnost dokumentacije i validnost zapisnika sa određenog takmicenja, koje ne sme biti stariji od 6 meseci, dete mora učestvovati na relevantnom takmičenju i to je dosta toleranto po pravilniku. Minimum je, znači, bar jednom u 6 meseci da bude u takmičarskom pogonu. Nismo uočili ozbiljnije pokušaje zloupotreba, što je jako dobro.

Ukoliko dete trenira 2 sporta i oba kluba podnesu papire za EKO dinar, koji klub ima prednost?

Ako uočimo ovakvu situaciju, čujemo se sa roditeljima dece i predstavnicima klubova, na posletku dete može biti ispraćeno programom samo za jedan sport.

Da li je bilo slučajeva da klubovi kojima je matica u nekom drugom gradu, dolaze u Obrenovac i kreću sa otvaranjem škola sporta, ponešeni sredstvima koja se dobijaju?

U ovom trenutku ne, jer po pravilniku, klub mora biti registrovan na teritoriji GO OBRENOVAC dve godine, da bi mogao da potpiše ugovor o korišćenju ovih sredstava.

Po Vašem mišljenju da li je ovaj vid pomoći sportskim klubovima održiv , odnosno, da li verujete da neće biti problema sa dotokom novca?

Smatramo da je itekako održiv i planirana su sredstva i za narednu godinu. Imamo tendenciju ulaska još 4 kluba, koji ispunjavaju pomenuti kriterijum, u program EKO DINAR.

Ima li zainteresovanih i iz drugih lokalnih samouprava koji traže savet za ovaj način pomoći sportskim klubovima?

Bilo je dosta zainteresovanih gradova, ali na nivou bilateralnih razgovora. Konkretnu pomoć jedino je tražio, i dobio grad Prokuplje, gde je sproveden sličan program 2015. godine.

 

Daliborka Delibašić